Okupacinės valdžios

Okupacinės valdžios

1940 m. dalį Dimšoms priklausančių žemių nuomavosi ūkininkas Budreika. Vis tik dvaro žemės buvo konfiskuotos ir įtrauktos į Valstybinį žemės fondą. Sovietų valdžia nespėjo įgyvendinti savo planų – įkurti Ilzenberge tarybinį ūkį ar išdalinti bežemiams ir mažežemiams valstiečiams, nes prasidėjo Sovietų Sąjungos-Vokietijos karas ir Lietuvą okupavo vokiečių kariuomenė.

1944 m. Raudonajai armijai išstūmus vokiečių kariuomenę iš Lietuvos, čia buvo atkurta sovietų valdžia ir atsinaujino dvarininkams ir stambiems ūkininkams priklausiusių žemių konfiskacija, valstybės žinion buvo perimamos ir be savininkų likusios žemės bei nuosavybė.

Ilzenbergo dvaras 1948 m. gegužės mėn. atiteko kolūkiui „Aušra“. 1950 m. prie „Aušros“ buvo prijungti kolūkiai „Laisvė“, „Keturi ežerai“ ir „Pažanga“ . 1958 m. „Aušros“ kolūkis buvo performuotas į Onuškio tarybinį ūkį. Bendras ūkio plotas 2434,67 ha su 243 šeimomis. Ūkis turėjo „Garbės ordino“ ženklą kas buvo didelis įvertinimas tais laikais, jis būdavo suteikiamas tik dideliems ir našiems ūkiams. Prie Ilzenbergo dvaro 1959–1966 m. vykdavo šventės. Dabartinėje šalia dvaro esančioje terasoje buvo aikštė, kur vykdavo dainų šventės, gegužinės, kiti renginiai. Ilzenbergo dvaras buvo pagrindinė žmonių susibūrimo vieta Onuškio apylinkėse. 1963 m. gegužės 22 d. Rokiškio rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimu Ilzenbergo parkas patenka į saugomų parkų sąrašą. Už parko apsaugą ir tinkamą priežiūrą atsakingu skiriamas Onuškio tarybos ūkio vadovas.

Sovietmečiu (apie 1966 m.) dvarą buvo įsigijusi Panevėžio „Ekrano“ įmonė. Jos šeimininkavimo metu dvarvietė atgijo: imta restauruoti didžiulius vyno rūsius, pakito ir dvaro išorė bei vidus. Didžiojoje salėje vykdavo renginiai, įrengti gyvenamieji kambariai. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, dvaras buvo perduotas valstybės žinion. Tuomet pats dvaras liko visiškai nebeprižiūrimas. 2003 m. dvaras buvo privatizuotas. Tada vėl į vieną juridinę vietą sutraukta didžioji dalis  išsibarsčiusių dvaro statinių ir žemių, šiuo metu Ilzenbergo dvarui priklauso daugiau nei 220 ha žemių aplinkinėse teritorijose.

Our website is protected by DMC Firewall!